مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی
  هنر/طراحی/ طراح گرافیست

  توضیحات: طراح بخشی از بنرها و پوسترهای واحد دانشگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • FL Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com