مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه پیام نور آران / معدل 14.11

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت تعاونی دامداران جوشقان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهی دوره از آموزشگاه آزاد
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه icdl
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات سخت افزار 5 سال

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهی دوره از آموزشگاه آزاد
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه icdl
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات سخت افزار 5 سال
https://.com