مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد قزوین

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت کاشی و سرامیک ارم چهلستون
    مالی و حسابداری/ حسابدار و مسئول حسابداری
https://.com