مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی امل / معدل 15.07

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت روشن فدک شمس
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  شرکت تولیدی نورسازان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه حسابداری هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com