مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا / معدل 17
 • 1391 تا 1386
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی / معدل 15.68

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت آذر هیدرولیک غرب
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدیر تولید
 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت آذر هیدرولیک غرب
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مشاور و مدیر فنی و مهندسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ماشین ابزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid Works
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power Mill
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ماشین ابزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com