مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی دانشجوی انصرافی ادبیات
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دفتر خدمات قضایی
  مسئول دفتر/ تایپیست
 • آذر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۴
  نیروی ستادی محاکم دادگستری تهران
  ثبات و متولی ابلاغ
 • تیر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹
  انتشارات سمت
  مالی و حسابداری/ حسابدار و صندوقدار
 • بهمن ۱۳۷۹ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
  شرکت داماس
  مالی و حسابداری/ حسابدار و صندوقدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سخا و سمپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سخا و سمپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com