مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 16
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستمها /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو
  مهندسی صنایع/ کارشناس مهندسی و کیفیت
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی اندیشه ورزان خودرو
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل و تضمین کیفیت

  توضیحات: ممیز تیم پیاده سازی الزامات استاندارد Iso 9001-2008- عضو تیم نظام آراستگی (5s) - آموزش الزامات استاندارد و نظام آراستگی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خواندن مطاب علمی -خواندن اخبار روزانه -دیدن تئاتر - کوهنوردی- گوش دادن به موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: W.Q.A
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازه گستر سایپا
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: W.Q.A
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک: شامخ

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: W.Q.A
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازه گستر سایپا
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: W.Q.A
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک: شامخ
https://.com