مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان / معدل 14.33

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت آپادانا سرام
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس
 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  پاکت سازی پرستو
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارگر ساده
https://.com