مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1363 تا هم اکنون
  دیپلم بازرگانی
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۶۴ تا هم اکنون
  جواهری مظفریان- بنیاد -پوشاک ایکات-
  بازاریابی و فروش/ صندوقدار- مدیر فروشگاه - مدیر فروش-

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  اموزش دور های فروشندگی حر فه ای- بازار یابی و تبلیغات - مدیریت فروش و بازاریابی - مدیریت فروشگاهی

پروژه ها

 • 1388
  فولاد خوزستان -
  مدیر اجرایی فروش و قرارداد

  توضیحات: فروش به بیش از 1600 نفر از پرسنل فولاد اهواز در زمانی کمتر از 12 روز با کادر فروش 5 نفری که رضایت 90 درصدی از کلیه کارکنان و دریافت تغدیرنامه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فرو ش و بازاریابی در مرکز آموزش بازگانی
 • Sales (فروش)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حد انچام امور کاری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: متوسط
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فرو ش و بازاریابی در مرکز آموزش بازگانی
 • Sales (فروش)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com