مختصری از من

درکار های فنی بسیار با استعداد و علاقه مند هستم در کارهای برق و کامپیوتر و کاهای فنی از قبیل اچار بدستی و...بسیار وارد میباشم و انگیزه خوبی در این کارها دارم

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  دیپلم برق
  گرایش اکتروتکنیک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۵
  ارتش
  مخابرات

  توضیحات: در بخش مخابرات و ارتباطات و کامپیوتر ارتش انجام وظیفه میکردم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر .برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office.photoshop.ulead
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر .برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com