مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی معدنی
  گرایش معدنی /دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی معدنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • chemdraw ، مسلط به ویندوز ، اینترنت، Office و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی معدنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com