مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه صنعتی بابل / معدل 13.85
 • 1386 تا 1390
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com