مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.23
 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع /دانشگاه انقلاب اسلامی / معدل 17.23
 • 1387 تا 1389
  دیپلم تاسیسات
  گرایش حرارت مرکزی و تهویه مطبوع / معدل 18.56

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com