مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد نهاوند / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  سپهر دانش
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  قلم چی
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری/حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • همکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com