مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم عکاسی
    /دانشگاه فرهنگ و هنر / معدل 18
https://.com