مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس / معدل 15.4
https://.com