مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش پول و بانکداری /دانشگاه رجاء قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت فنی طیوران تهران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: دوسال سابقه ی کاری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word, excell, power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com