مختصری از من

بسیار منضبط و صبور ، متفکر و خلاق با تعهد سازمانی
امین و صادق ، معتقد به کار تیمی و بسیار انعطاف پذیر

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم بورس
  گرایش کاردانی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 16
 • 1371 تا 1376
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 13.36

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  ویتانا
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست کارگزینی و منابع انسانی

  توضیحات: راه اندازی چند نرم افزار کنترلی
  پیگیری و اجرائی کردن اتوماسیون اداری
  نمایندگی کارفرما در اداره کار
  انسجام کنترل سایر شرکتهای زیر مجموعه در قالب کنترل مرکزی در تهران و کاهش نیروهای مازاد

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  نیلپر
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداری و پشتیبانی

  توضیحات: سرپرستی انتظامات و خدمات و امور رفاهی انگیزشی پرسنل و کمک به امور اداری جاری کارخانه
  ریاست کمیته ورزش و طراحی تقویم ورزشی
  تنخواه دار
  رسیدگی به امور پیمانکاران غذا و سرویس کارخانه
  کارگردانی و برگزاری چندین همایش و مراسم مختلف

 • اسفند ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۱
  سینره
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست خدمات اداری

  توضیحات: سرپرستی خدمات و انتظامات و تاسیسات
  تنخواه دار
  مسئول پیگیریهای ویژه
  عضو کمیته جابجائی
  مسئول نقلیه سازمان با کنترل بیش از 200 خودرو در کشور
  طراحی و اجرای طرح بودجه بندی واحد در جهت کنترل و کاهش هزینه ها
  امور رفاهی انگیزشی پرسنل

 • فروردین ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  جوپار
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداری

  توضیحات: کنترل کارکرد پرسنل
  جذب و استخدام
  امور پرسنلی

 • تیر ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۶
  جابون
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداری کارخانه

  توضیحات: گزارشات کارکرد پرسنل
  امور پرسنلی ، رفاهی ، انگیزشی
  سرپرستی واحدهای خدمات ، انتظامات و مالی و اداری
  راه اندازی و نصب ایستگاه گاز کارخانه شماره 1
  کارگردانی سمینار یک روزه سران پتروشیمی ایران
  جابجایی کارخانه از احمد اباد به کرج بدون تعطیلی کار

افتخارات

 • 1395
  ریاست کمیته انضباط کار ویتانا و سرپرست منابع انسانی(جانشین مدیر منابع انسانی)
 • 1394
  کارگردانی و برنامه ریزی سمینار یک روزه 135نفره سران پتروشیمی
  پیگیری تا نصب ایستگاه گاز کارخانه
  برنامه ریزی طرح بودجه بندی و پایه گذار کنترل هزینه ها منطبق بر تورم واحدی
  طراحی تقویم ورزشی به عنوان رئیس کمیته ورزش
  ریاست کمیته انضباطی
  نماینده کارفرما در هیات

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • PW-Kara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pwself
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pwg
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fng
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گردش کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com