مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهرقدس / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  ساینا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • مهر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  اعتماد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com