مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
  گرایش محاسبات علمی /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش سیستم های اطلاعاتی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت طراحی سایت وب نگاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز طراحی وب
 • اسفند ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت دیتا پرداز سپانو
  اپراتور

  توضیحات: کار در پروژه اتوماسیون سازی پرونده های شهرداری منطقه 4 خمینی شهر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله مروری بر الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر رتبهﺑﻨﺪی (اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، 21-19 اسفندماه، مجتمع آموزش عالی بم)
 • 1394
  مقاله الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی چند جمعیتی بهبود یافته (دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد، 14-13 اسفند ماه)
 • 1394
  الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی چند ازدحامی مهاجر برای فضای جستجوی سراسری (پایان نامه کارشناسی ارشد)
 • 1390
  کنترل ازدحام در شبکه های ویژه سیار (پروژه کارشناسی)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Evolutionary Algorithm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Soft war Analysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Content Management System
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rational Rose
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Evolutionary Algorithm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Soft war Analysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Content Management System
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com