مختصری از من

بشدت علاقمند به محیط کاری با انتظلراتی فراتر از دانش و مهارت من باشد میباشم این محیط کاری باعث ایجاد حس پیشرفت می شود .
علاقمند به همکاری گروهی و انجام ایده های نو و بنیادی میباشم .
سرعت انجام کار به همراه دقت زیاد از شاخصه های ایجاد انگیزه برای من محسوب میشه .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهر مجلسی
 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شاهین شهر / معدل 17.86

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
  پروژ
  مهندسی عمران/ معماری/ مشاور و معاونت فنی و عمرانی

پروژه ها

 • 1395
  ساخت واحد های مسکونی
  اجرا و نظارت

  توضیحات: تمامی امور متره و براورد
  نظارت کامل از فنداسیون تا بهره برداری

 • 1393
  پروژه ساخت واحد های مسکونی
  ناظر و کارفرما بخش خصوصی

  توضیحات: انجام تمامی امور متره و براورد
  ساخت و بهره برداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک: Autodesk 3ds Max
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: AutoCAD
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: AutoCAD 3D
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک: Autodesk 3ds Max

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک: Autodesk 3ds Max
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: AutoCAD
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com