مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی بیولوژی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس خصوصی زیست شناسی در آموزشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com