مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه بین المللی امام خمینی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  پایندان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر اجرا-معاون کارگاه

  توضیحات: فازهای ۱۵،۱۶/فاز۱۴/فاز ۱۷،۱۸/فاز ۲۲،۲۳،۲۴

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  مهندسی مشاور امین بنا بن
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷
  چهار گنبدکرمان
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس اجرا
https://.com