مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی واحد صنایع و پژوهش صنایع ایران

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت بازرگانی حمید سیف
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ماناتل پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و مالی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت نساجی ترنج
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی 1 و 2 _ نرم افزار هلو _ متد کارگاهی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای نوسا _ رافع 6و 7 _ هلو _ پاتریس
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی 1 و 2 _ نرم افزار هلو _ متد کارگاهی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com