مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرایی /دانشگاه آزاد
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکتهای زیر مجموعه صنایع پتروشیمی
  مالی و حسابداری/ اداری و مالی و ایمنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com