مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1388
    دکتری پزشکی
    گرایش متخصص بیماریهای مغزواعصاب /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
https://.com