مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت فنی مهندسی کرنش
  مسئول دفتر/ منشی
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت پتروپارسیان صنعت جنوب
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسول امور اداری

دانش تخصصی

 • دیپلم کامپیوتر دارم اما تسلط بیشتری به word,excel دارم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دیپلم کامپیوتر دارم اما تسلط بیشتری به word,excel دارم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com