مختصری از من

طرف قرارداد فروش و خدمات پس از فروش شرکت های :
لورچ
گرما آوران پارسه (رادیانت)
نهاد تلاش (دمراد)
بوتان
پارس وایا (سونیه دوال و وایلانت)

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه پیام نور - واحد زنجان / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  فروشگاه پارسه
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت فروشگاه

  توضیحات: پروژه الغدیر 3 (وابسته به سپاه) در سال 95 ، در حال تجهیز
  پروژه هنرمندان (مشارکت با 3 فروشگاه دیگر) در سال 94-93
  پروژه اشراق (کارکنان دفاتر اسناد رسمی) در حال تجهیز
  مسکن مهر مهرآرا - سال 93-91
  اداره خدمات موتوری شهرداری (تجهیز سیستم سرمایش)
  مجتمع فردوس پونک (وابسته به پروژه مسکن مهر)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو و صندوق فروشگاهی تارا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com