مختصری از من

تربیت شده و پرورش یافته در خانواده فرهنگی و مذهبی بوده سالهای تحصیل و فعالیت اینجانب در بخش شهمیرزاد صورت پذیرفته است.
شغل پدر بازنشسته آموزش و پرورش و دبیر دبیرستانهای مهدیشهر و شهمیرزاد فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته های ریاضی و کامپیوتر.
مادر عضو سابق شبکه بهداشت و فعال در زمینه های بهداشتی ، دهیاری و غیره.
برادر دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد شهمیرزاد.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد / معدل 19

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  هیات بدمینتون شهرستان مهدیشهر
  نائب رئیس و مربی
 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد
  کمک مربی در رشته های والیبال و بدمینتون تحت نظر اساتید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com