مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1389
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه كاشان

پروژه ها

 • 1391
  پايانه مرزي چذابه
  دفتر فني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
https://.com