مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم برق
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان / معدل 13.13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com