مختصری از من

بعنوان شخصی که در امور پژوهش و تدریس
تجربه و تخصص دارم آماده ام تا اتجربه ،
نرژی و تخصص خود را با شما به اشتراک
بگذارم. در این راستا ویژگی های من تعهد
، مسوولیت پذیری، سخت کوشی و میل
برای انجام بهترین و کاملترین کار است.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه تهران / معدل 17.31
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه اراک / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  آموزشگاه های کنکور
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله شناخت مخاطب و ویژگی های او در فیه ما فیه منتشر شده در سومین همایش متن پژوهی ادبی و نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
 • 1395
  مقاله پیرنگ و پیرنگ طبیعی داستانی در حکایتهای گلستان سعدی منتشر شده در نخستین همایش متن پژوهی و نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
 • 1395
  مقاله بررسی روایت شناسانه حکایت جدال سعدی با مدعی منتشر شده در نخستین همایش متن پژوهی و نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
 • 1395
  مقاله پیوند میان هدف مؤلف و خوانش برون‌متنی با نوع روایت‌پردازی در حکایت های کلیله و دمنه منتشر شده در دومین همایش متن پژوهی و نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
 • 1394
  مقاله طنز و طنز پردازی در گلستان سعدی منتشر شده درهشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

افتخارات

 • 1392
  کسب بهترین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشگاه اراک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتاب
 • موسیقی
 • فیلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدریس و آموزش دروس ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه های علمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس قواعد زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس و آموزش دروس ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه های علمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس قواعد زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com