مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه الزهرا / معدل 16.54

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com