مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی گرافیک
  گرایش ارتباط تصویری /دانشگاه سوره

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارس صنعت معصومی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیریت تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت آریا صنعت معصومی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیریت تبلیغات

افتخارات

 • دریافت تندیس جشنواره بسم الله

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برگزاری نمایشگاه گروهی و انفرادی

دانش تخصصی

 • طراحی حروف
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایلستریتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی حروف
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com