مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه میثاق / معدل 17
https://.com