مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1353 تا 1357
    کارشناسی مدیریت
    گرایش اداری /دانشگاه مدرسه عالی مدیریت گیلان / معدل 2
https://.com