مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com