مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی بهداشت حرفه ای
  گرایش حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت نسترن
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس ایمنی و بهداشت

  توضیحات: برگزاری کلاس های آموزشی برای کارگران
  ارزیابی پوسچرهای کاری
  شرکت در کارگاه های مرکز بهداشت
  انجام معاینات دوره ای و بدو استخدام
  توزیع وسایل حفاظت فردی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت پتوی لاله
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت

  توضیحات: ارائه مقاله علمی ارزیابی پوسچرهای کاری بخش بسته بندی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مقاله علمی در ارتباط با بررسی پوسچرهای کاری بخش بسته بندی شرکت لاله
 • 1389
  ارائه مقاله در ارتباط با میزان مواجهه کارگران کاشی فرزاد با گردوغبار

افتخارات

 • 1395
  رتبه ۸۲ کنکور کاردانی به کارشناسی
 • 1390
  رتبه ۸۲ کنکور کاردانی به کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاربر رایانه شخصی
 • تزریقات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاربر رایانه شخصی
 • تزریقات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com