مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه علوم پزشکی (جندی شاپور) اهواز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمارستان ولیعصر اراک
  مدیر پرستاری
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمارستان ابوذر مرکز طبی کودکان اهواز
  مدیر پرستاری

  توضیحات: سوپروایزر پرستاری در زمان جنگ تحمیلی ، اعزام مجروحان جنگی از بیمارستان شهید رجایی به فرودگاه
  برگزاری کمیته های بیمارستانی
  بازدید از بیمارستان های شهرستان های استان به همراهی پرسنل معاونت درمان
  همکاری با بیمارستان تامین اجتماعی جهت راه اندازی بخش اطفال
  همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که هنوز ادامه دارد (مربی دانشجویان پرستاری)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مربی آموزشی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

افتخارات

 • 1395
  دریافت لوح تقدیر فعالان عرصه سلامتی از ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی آقای دکتر ممبینی
 • 1383
 • 1383
  دریافت تندیس همایش طلایه داران مقاومت خوزستان

دانش تخصصی

 • دورههای آموزش مدیریت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سال 1380
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش توجیهی مدیریت پایه ویژه استان خوزستان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار کار گروهی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی (جندی شاپور)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش همایش ضرورت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت زمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مبانی رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ضرورت تحول
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش فشار روانی در محل کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش مدیریت پایه سطح 1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دورههای آموزش مدیریت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سال 1380
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش توجیهی مدیریت پایه ویژه استان خوزستان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار کار گروهی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی (جندی شاپور)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش همایش ضرورت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت زمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مبانی رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ضرورت تحول
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش فشار روانی در محل کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش مدیریت پایه سطح 1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com