مختصری از من

اینجانب دنبال کار تمام وقت میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه موسسه عالی هادی / معدل 17.17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت سرمایگان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: ثبت کلیه اسناد حسابداری-کنترل و بایگانی اسناد حسابداری-نگهداری بخشی از تنخواه و ثبت کلیه اسناد تنخواه در سیستم حسابداری-تهیه گزارش مالی و مالیاتی-اظهارنامه-افزوده ارزش-ثبت حقوق و دستمزد در اکسل-

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • همراهان سیستم گوهر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اظهارنامه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com