مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 16.55

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار های مالی ، حسابداری انبار ، بهای تمام شده ، تولید
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com