مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه جهاد دانشگاهی کرج / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵
  شرگت ها وگروه های معماری :افراز-نوین طرح- سایان سطح سپاهان- ایران طرح- توسعه وساخت کیان پارسیان
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح ومعمار وتری دی کار

  توضیحات: پنج سال سابقه کار در شرکت ها ودفاتر تهران وکرج به عنوان طراح وتری دی کار نما-معماری داخلی وپلان وطراحی محوطه
  همکاری با شرکت سایان سطح سپاهان پیمانکار محوطه بیمارستان پروفسور سمیعی به عنوان معمار مقیم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Vray 3ds max-auto cad- photo shop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com