مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه جهاد دانشگاهی کرج / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرگت ها وگروه های معماری :افراز-نوین طرح- سایان سطح سپاهان- ایران طرح- توسعه وساخت کیان پارسیان-شرکت مهندسین مشاور سازه اندیشان اسکان البرز
  مهندسی عمران معماری/ ناظر معماری ومدیریت طراحی و وتری دی کار

  توضیحات: پنج سال سابقه کار در شرکت ها ودفاتر تهران وکرج به عنوان ناظر معمارو طراحی ومدیریت طراحی وتری دی کار نما-معماری داخلی وپلان وطراحی محوطه
  همکاری با شرکت سایان سطح سپاهان پیمانکار محوطه بیمارستان پروفسور سمیعی به عنوان معمار مقیم

افتخارات

 • 1389
  شرکت در مسابقات طراحی پل عابر میدان اسبی وسر در پارک جهان نما وسردر باغات فاتح وکسب مقام اول ودوم در این مسابقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Vray 3ds max-auto cad- photo shop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com