مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم علوم تجربی
  /دانشگاه تربیت معلم / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۶۹ تا فروردین ۱۳۷۱
  آموزش و پرورش منطقه 6
  منابع انسانی و آموزش/ آموزگار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  داوری برای فعالیت های معلمان در زمینه ی هوشمند سازی مدارس ارائه مقاله های گوناگون در زمینه هوشمندساری مدارس و دریافت گواهی نامه های بین المللی مرتبط با موضوع از شرکت های معتبر
 • 1394
  تدریس هوشمندسازی مدارس به معلمان شهر تهران ارائه مقاله در زمینه هوشمندسازی مدارس

پروژه ها

 • 1395
  داوری در جشنواره هوشمند سازی مدارس
  داور

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام اول در زمینه هوشمند سازی مدارس منطقه 6 تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مسلط بر آموزش نوین و استفاده از نرم افزار و تخته ی هوشمند در کلاس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • استانداردهای آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط بر آموزش نوین و استفاده از نرم افزار و تخته ی هوشمند در کلاس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com