مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1384
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج معدن /دانشگاه آزاد اسلامی

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه طی دوره آشنایی باقوانین کارواموراجتماعی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی،آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه بین المللی ICDL
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه بین المللی ICDL
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه بین المللی ICDL
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه طی دوره آشنایی باقوانین کارواموراجتماعی
https://.com