مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق صنعتی / معدل 1370

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • رایانه کار درجه 2
  40% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره
https://.com