مختصری از من

با سلام
من حرفه خود را با کمال علاقه و پشتکار انجام میدهم چون دیدگاه من به این حرفه جز خدمت کردن به دیگران و پشتیبانی از سرمایه و جان انسانها نیست

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش بیمه های اشخاص /دانشگاه علمی کاربردی علامه طبرسی / معدل 17.52

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  بیمه آسیا
  مسئول دفتر/ کارشناس صدور و بازدید اولیه اتومبیل

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com