مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه / معدل 17.23
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی داروسازی /دانشگاه / معدل 19.1
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه / معدل 16.96

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
  Pharmaceutical & biotech/ Managing director and board member
 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صندوق نوآوری و شکوفایی
  Other/ supervisor of pharmaceutical and medical instruments projects
 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت دارویی برکت
  Pharmaceutical & biotech/ member of research committee
 • اسفند ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
  Pharmaceutical & biotech/ Commercialization manager
 • آبان ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
  Pharmaceutical & biotech/ Senior commercialization expert
 • شهریور ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت داروسازی البرزدارو
  Pharmaceutical & biotech/ Solid dosage form producs responsible

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  2. M. Ghadiri, E. Vasheghani-Farahani, F. Atyabi, F. Kobarfard, F. Mohammadyar, H. Hosseinkhani, Transferrin-Conjugated Magnetic Dextran-Spermine Nanoparticles for Targeted Drug Transport across Blood-Brain Barrier, (Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 2017)
 • 1395
  1. M. Ghadiri, E. Vasheghani-Farahani, F. Atyabi, F. Kobarfard, H. Hosseinkhani, In vitro assessment of magnetic dextran-spermine nanoparticles for capecitabine delivery to cancerous cells, (The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR), 2016)
 • 1393
  3. Sh. Tarverdipour, E. Vasheghani-Farahani, M. Ghadiri, Targeted delivery of doxorubicin loaded magnetic nano carriers of dextran-spermine surface functionalized with Anti-HER2 for chemotherapy in breast cancer, (5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014))
 • 1390
  4. M. Ghadiri, S. Fatemi, A. Vatanara, D. Doroud, and A. R. Najafabadi, Paromomycin Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Characterization of Production Parameters, (Biotechnology and Bioprocess Engineering Journal – Springer, 2011).
 • 1390
  5. M. Ghadiri, S. Fatemi, A. Vatanara, D. Doroud, A. Rouholamini Najafabadi, Loading Hydrophilic Drug in Solid Lipid Media as Nanoparticles; Statistical Modeling of Entrapment Efficiency and Particle Size, (International Journal of Pharmaceutics – Elsevier, 2011).
 • 1389
  7. قديري م.، فاطمي ش.، وطن آرا ع.، روح الاميني ع.، مروري بر روشهاي تهيه نانوذرات ليپيدي جامد حاوي دارو وكاربرد آن در بيماريهاي پوستي، ( نشريه علمي ترويجي دنياي نانو-1389).
 • 1389
  9. Ghadiri M., Doroud D., Vatanara A., Rouholamini A., Fatemi S., Formation of paromomycin sulfate-loaded solid lipid nanoparticles for transdermal delivery, (CHISA2010 Conference).
 • 1389
  10. M. Ghadiri, D. Doroud, A. Vatanara, Sh. Fatemi, A. Rouholamini, Experimental Design on Preparation of Paromomycin loaded Solid Lipid Nanoparticles and Study of Optimal Conditions, (IPSC2010 Conference).
 • 1389
  11. M. Ghadiri, Sh. Fatemi, A. Vatanara, D. Doroud, A. Rouholamini, Evaluation of Influenced Parameters on Preparation of Paromomycin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles Using Fractional Factorial Design, (International Conference on Nanotechnology:Fundamentals and Applications 2010).
 • 1388
  6. I. Rezaeian, P. Zahedi, A. Mohammadi, M. Ghadiri and F. Mohammadzadeh Honarvar, Optimized Formulation of an Oxidative Vulcanization System for Liquid Polysulfide Sealants in Fuel Tanks Using a D-optimal Design, (Journal of applied polymer- Wiley, 2010).
 • 1388
  12. Ghadiri M., Doroud D., Vatanara A., Rouholamini A., Fatemi S., Paromomycin sulfate loaded Solid Lipid Nanoparticles intended for Transdermal Delivery in cutaneous leishmanisis (CL), (ICRC 2009 Conference).
 • 1387
  8. قديري م.، فاطمي ش. مدلسازي رياضي بارگيري دارو در ميكروسفرهاي تعويض يوني. (دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران- 1387).

پروژه ها

 • 1395
  تهیه نانوذرات مغناطیسی دکستران کاتیونی برای رسانش هدفمند داروی ضد سرطان به سامانه اعصاب مرکزی
  مجری پروژه
 • 1388
  تهیه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی داروی پارامومایسین به روش همگن سازی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی
  مجری پروژه
 • 1385
  تصفیه پساب شهری به روش لجن فعال
  مجری پروژه

افتخارات

 • 1388
  فارغ التحصیل رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد
 • 1385
  فارغ التحصیل رتبه اول در دوره کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با استاندارد ISO9001:2008 ، ISO14001:2004 ، cGMP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدل تعالی سازمانی بر اساس جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با منطق رادار 2010 جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با خودارزیابی سازمان و تدوین اظهارنامه براساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تهیه طرح های کسب و کار و امکان سنجی پروژه های دارویی و تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روشهای ارزش گذاری دانش فنی و فناوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تدوین مدل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مسائل حقوقی انواع قراردادهای تجاری سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدلهای مختلف تجاری سازی پروژه های دانش بنیان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدلهای سرمایه گذاری خطر پذیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول فرمولاسیون قرصها و کپسولها و انواع روشهای گرانولاسیون
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کارایی و اثربخشی ماشین آلات بر اساس شاخص اثربخشی تجهیزات OEE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روشهای تهیه نانوذرات دارویی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای گواهینامه ناظرین فنی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مبانی و روشهای تامین منابع مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • •Gambit & Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی Super Pro Designer (SPD)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری Design Expert
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کنترل پروژه MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بررسی مطالعات امکان سنجی پروژه ها COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجموعه نرم افزارهای Office Microsoft
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Flash
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Maple
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل Macintosh
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی Pascal
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی ++C
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با استاندارد ISO9001:2008 ، ISO14001:2004 ، cGMP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدل تعالی سازمانی بر اساس جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با منطق رادار 2010 جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با خودارزیابی سازمان و تدوین اظهارنامه براساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تهیه طرح های کسب و کار و امکان سنجی پروژه های دارویی و تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روشهای ارزش گذاری دانش فنی و فناوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تدوین مدل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مسائل حقوقی انواع قراردادهای تجاری سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدلهای مختلف تجاری سازی پروژه های دانش بنیان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدلهای سرمایه گذاری خطر پذیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول فرمولاسیون قرصها و کپسولها و انواع روشهای گرانولاسیون
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کارایی و اثربخشی ماشین آلات بر اساس شاخص اثربخشی تجهیزات OEE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روشهای تهیه نانوذرات دارویی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای گواهینامه ناظرین فنی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مبانی و روشهای تامین منابع مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com