مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاه پزشکی /دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پیشخوان دولت ۱۱۷۰-۱۶ و موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
  پیشخوان دولت و موسسه ثبتی حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDLپیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: 3Pre intermaidiate
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com