مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه نجف آباد / معدل 17.6
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه شهرضا / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گیتی پسند
  مالی و حسابداری/ عضو تیم حسابداری مدیریت
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت بازرگانی استون وال
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت تبلیغاتی توتم
  مالی و حسابداری/ کارشناس فروش

پروژه ها

 • پیاده سازی سیستم ERP
  کارشناس سیستم
 • تدوین طرح های توجیهی
  تحلیل گر مالی و اقتصادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com