مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه آزاد خوی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com